3 Nisan 2013 Çarşamba

ABD İSTİYOR, AKP-PKK UYGULUYOR 4            Öcalan’ın 21 Mart iletisinde ilgi çekici bir tümce var: “Bugün artık yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Ortadoğu'ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz.” Bu tümceyle BOP’ un amacı özetlenmekte.
            “Yeni bir Türkiye” ile anlatılmak istenen bölünmüş, Cumhuriyet’ten uzaklaşmış, Ortadoğu’nun sorunlarına daha çok bulaşmış bir Türkiye’dir. Bölücülüğün, insan öldürmenin, sağı solu bombalamanın kutsandığı “yeni bir Türkiye”dir anlatılmak istenen.
            “Yeni bir Ortadoğu” sözüyle de BOP kapsamında bölünmüş parçalanmış, etnik kavgaların, mezhep boğazlaşmalarının olduğu; Ortaçağ değerlerinin geçerli duruma geldiği bir coğrafya tanımlanmakta. Bugün bölgemize baktığımızda İslam coğrafyasının nasıl bir uçuruma yuvarlandığını görürüz. Sınırların Washington’da çizildiği, güvenliğin(!) Pentagon’da planlandığı, ekonominin sıcak para komisyoncularınca yönlendirildiği, dış ilişkilerin NATO şemsiyesi altında sürdürüldüğü bir Ortadoğu’dur AKP ile PKK’nın istediği.
            “Yeni bir gelecek”le anlatılmak istenen bölünmüş, parçalanmış, çağdaş değerlerden uzaklaşmış bir Türkiye ve Ortadoğu’dur. Türkiye’nin bölünerek emperyalizmin boyunduruğuna girmesi, Ortadoğu’daki tüm halkaları da tutsaklaştıracaktır. Burada sözü edilen “gelecek” Türkiye ve Ortadoğu için cehennemi yaşamaktır. Oysa Ortadoğu cennetinin anahtarı Türk Ulusunun elinde.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz ve Fransızlarca masa başında cetvelle çizilen sınırlarla sorunlara, çatışmalara teslim edilen Ortadoğu’nun yeni bölünmeleri kaldıracak gücü yoktur. Yeni bölünmeler, yeni düşmanlıklar demek.
Marifet bölünmekte değil, birlikte olmaktadır. Demokrasi de birlikte yaşamakla gerçekleşir. Düşmanlıkların olduğu topraklarda demokrasi de barış da olmaz. Hele insan haklarından hiç söz edilemez.
Türkiye ve Ortadoğu’nun demokrasi, barış, insan hakları, gönençli ve birlikte bir yaşam için Atatürk’te birleşmesi gerek. Bu topraklardan emperyalizmin ayağı kesilmeden kimseye huzur yok!
                                               Adil HACIÖMEROĞLU
                                               25 Mart 2013
Not: Yazılarımın tümünü, http://adiladalet.blogspot.com dan okuyabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder